O projektu

EUfolio je mednarodni projekt, usmerjen na uvajanje eListovnika v procese učenja in poučevanja. V njem sodeluje trinajst partnerjev iz sedmih držav (v Sloveniji so to Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo kulturo in šport ter Pedagoški inštitut), štiri države, med njimi tudi Slovenija, pa izvajajo pilotni projekt, kar pomeni dejansko uvajanje eListovnika v šole.

EUfolio je razvojni projekt, kar pomeni, da sodelujoči učitelji in svetovalci iščemo ustvarjalne rešitve uporabe eListovnika pri poučevanju in v podporo učenju različnih predmetov. Razvojni izziv slovenskih učiteljev (poudarki in razumevanje tega, kaj je eListovnik so v sodelujočih državah različni) lahko ujamemo v vprašanje:

 

»Kako lahko s pomočjo elektronskega listovnika spodbujam učence k načrtovanju, spremljanju in vrednotenja lastnega napredka na različnih dimenzijah učenja, npr. znanje in razumevanje ter veščine 21. stoletja?«