Razvojni listovnik

Elektronski razvojni listovnik torej v projektu razumemo kot elektronsko osebno okolje učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in dosežke. V ta namen uporabljamo spletno aplikacijo Mahara. Bistvena naloga učitelja je, da učencu te dejavnosti omogoči oz. jih smiselno integrira v svoje poučevanje. Filozofija, ki je v ozadju učiteljevega načrtovanja je formativno spremljanje oz. spremljanje v podporo učenju (assessment for learning), kar pomeni, da učence, pri obravnavi snovi, vplete v vrsto dejavnosti, s katerimi ga, vedno znova, ob vsakem učnem sklopu, vodi skozi celoten proces, ki mu omogoča prevzemanje odgovornosti za lastno učenje:

  • Preverjanje predznanja: Kaj že vem o tem? Kako to v tem trenutku razumem? Kaj že zmorem? Kako dober sem trenutno v tej veščini?
  • Skupno opredeljevanje ciljev in kriterijev uspešnosti: (Kaj je moj cilj? Kaj se bom v tem učnem sklopu naučil? Kaj bom po obravnavi zmogel storiti, napisati, pojasniti …? Kako bom vedel, da sem cilj dosegel?)
  • Načrtovanje strategije za dosego cilja: Kaj bom storil, da bom dosegel ta cilj?
  • Zbiranje dokazov: Kako bom dokazal, da sem cilj dosegel? Kaj bodo rezultati mojega učenja?
  • Evalvacija: Kako uspešen sem v doseganju cilja? Kaj se mi je dogajalo na tej poti? Kaj so bile ovire? Kako bi jih v prihodnosti lahko presegel? Kaj trenutno znam in zmorem?

Drugi način, na katerega uporabljamo elektronsko okolje pa je kot prostor skupnega učenja. V tem kontekstu pa je naloga učitelja, da v (Mahari) strukturira navodila za popolnoma samostojno, skupinsko/sodelovalno ali individualno delo učencev. V Mahari, v skupini EUfolio_skupnost učiteljev v projektu torej nastaja bogata baza miselnih izzivov, namenjena samostojnemu učenju in formativnemu spremljanju različnih učnih vsebin, s poudarkom na hkratnem učenju veščin: kritično mišljenje, delo z viri, ustvarjalnost, sodelovanje in komuniciranje.