Sodelavci v projektu

Projekt EUfolio vodi strateški tim, ki ga sestavljajo:

 • Tanja Rupnik Vec

   374131 105122566313560 361631068 n

  Tanja Rupnik Vec, doktorica psihologije, vodja projekta EUfolio, avtorica, predavateljica in delavničarka, strastno v temah kot so: kritično mišljenje, vpeljevanje sprememb, supervizija v VIZ, profesionalni razvoj, e-listovnik itd.

  @tanjavec
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Amela Sambolič Beganovič

   1604475 10202002649365651 939583378 n

  Amela (to sem jaz) je učiteljica matematike, ki se je ves čas poučevanja posvečala iskanju primernega učnega okolja za dijake, ki doživljajo matematiko kot predmet drugotnega pomena. V pouk matematike je uvajala tehnologijo, ker je ponujala nazorno obravnavo kompleksnejših in realističnih situacij ter učenje zahtevnejših matematičnih strategij, na drugi strani pa omogočala učenje matematike dijakom, ki bi jim skromne računske spretnosti ali specifične učne težave onemogočale napredovanje pri učenju (grafična računala, računalnik, interaktivno tablo in spletno učilnico). Zdaj sem v službi na ZRSŠ. Kot svetovalka za matematiko sodelujem z učitelji matematike v osnovnih in srednjih šolah. Pripravljam in izvajam predavanja, delavnice in seminarje. Berem, razmišljam in skupaj z učitelji soustvarjam in preizkušam različne didaktične rešitve za poučevanje in učenje matematike. Moj največji izziv je delo z učitelji, ki uporabljajo IKT zato sodelujem v številnih e-projektih ZRSŠ-a in partnerjev. Rada imam svoje delo, o njem pišem in ga predstavljam na konferencah. Verjamem v vseživljenjsko učenje zato sem zopet študentka.

  @asambo5
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Suzana Ramšak

 •  Ramšak

  Zaposlena sem kot višja svetovalka za nemščino. Vrsto let sem poučevala na Gimnaziji Ljutomer; sem zunanja ocenjevalka splošne mature in članica DPK za poklicno maturo. V projektu EUfolio sodelujem s PT OŠ Šalovci.
  Rada potujem, spoznavam drugačnost.
  Moj moto: Life is ours, we live it our way.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Saša Kregar

   248651 107081722800287 1212350350 n

  Zaposlena sem kot višja svetovalka za biologijo. Več let sem poučevala gimnazijce ter sodelovala pri pripravi maturitetnih nalog. Prosti čas najraje preživljam v z najbližjimi v naravi.

  @Sasa_Kregar
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sašo Stanojev

   saso

  Zaposlen v Šolskem centru Kranj kot predavatelj na Višji strokovni šoli. Že vrsto let sodelujem v različnih projektih, povezanih z vpeljevanjem IKT v proces poučevanja.

  @sasostanojev 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • mag. Vilma Brodnik

   vilma

  Sem pedagoška svetovalka za zgodovino, v projektu EUfolio pa skrbnica Projektnega tima Osnovne šole Miška Kranjca iz Ljubljane ter skupine za razvijanje veščine dela z viri.
  Na Zavodu RS za šolstvo delujem na področju razvoja in spremljanja kurikula za predmet zgodovina v osnovnih šolah in gimnazijah, organiziram in izvajam različne oblike usposabljanja in izobraževanja učiteljev zgodovine, ukvarjam sem s IKT pri pouku zgodovine, sem urednica revije Zgodovina v šoli ter sodelujem v večini razvojnih projektov, v katerih pokrivam delovne naloge za predmet zgodovina.
  Področja mojega zanimanja in raziskovanja so prazgodovina, prve visoke civilizacije, stara Grčija in Rim ter obdobje 19. stoletja. Iz didaktike zgodovine pa pripravljam doktorsko disertacijo z naslovom Didaktično metodološka struktura gimnazijskih učnih načrtov za predmet zgodovina na Slovenskem od začetka 20. do začetka 21. stoletja. V študijskem letu 2013/2014 izvajam tudi vaje iz predmetov Didaktika zgodovine 1 in 2 na Fakulteti za humanistične študije v Kopru.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mojca Suban

   mojca

  Sem svetovalka za matematiko, vodim predmetno skupino za matematiko, sem članica DPK za PM za matematiko. Uživam v čarobnosti številk in oblik.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Stanka Preskar

   stanka

  Sem doktorica znanosti s področja kemijskega izobraževanja, didaktičarka kemije. Vodim območno enoto ZRSŠ Novo mesto in oddelek območnih enot. Sem članica PS za kemijo in sodelujem v različnih projektih ZRSŠ, ter strokovnih skupinah zunaj inštitucije. Poučujem, svetujem in opravljam različne naloge v okviru strokovnih kompetenc.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Radovan Krajnc

   saso

  Radovan Krajnc, pedagoški svetovalec za računalništvo in informatiko na ZRSŠ, vedno na meji, loveč ravnotežje med službo, hobiji in strokovnim razvojem.

  @kradovan2 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Leonida Novak

   vilma

  Leonida Novak, učiteljica razrednega pouka, višja svetovalka ZRSŠ za razredni pouk, študentka; članica projektov Eufolio (skrbnica tima na OŠ Gustava Šiliha Laporje), AFL, pilotni projekt Uvajanje e-gradiv. Oseba, ki živi in deluje po principu formativnega spremljanja in to vnaša tudi v svoje strokovno delo na vseh področjih.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • mag. Simona Cajhen

   simona

  Sem svetovalka za francoščino na Zavodu RS za šolstvo ter članica številnih projektnih skupini. Vodim projekt Frankofonija in sem soavtorica prispevkov in učnih načrtov za jezike.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Gorazd Sotošek

   gorazd

  Profesor športne vzgoje, po 15. letih poučevanja na OŠ sedaj zaposlen za Zavodu RS za šolstvo. Vodja predmetne skupine za šport/športno vzgojo.


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Igor Lipovšek

   igor

   


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Vera Bevc

   vera


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.