OŠ Naklo

OŠ Naklo

 os naklo

 

Člani strateškega tima

  • mag. Tatjana Lotrič Komac – vodja projekta

    Maruša Jazbec Colja

    Špela Knez

    Tina Žagar Pernar

 

Načrt strateškega tima za šolsko leto 2013/14

V timu smo si za letošnje šolsko leto izbrale veščino kritičnega mišljenja, prednostno pa veščino spraševanja, saj smo v interakciji z učenci pogosto opažale, da imajo na tem področju težave. Med temeljnimi cilji smo si zadale spremljavo in vrednotenje številčnosti ter kakovosti vprašanj, ustvarjanje situacij, v katerih so učenci primorani postavljati vprašanja, in predvsem razvijati sodelovanje učiteljic in učencev v vseh fazah učnega procesa. Prek celoletnega ciljno usmerjenega dela smo spodbujale kritično prijateljevanje z željo po sodelovanju in učinkovitem komuniciranju in razvijanje strategij za dokumentiranje lastnega napredka. S krajšimi nalogami, doslednim delom in osmišljeno rabo IKT smo, kot so povedali predvsem učenci, naredili nekaj ključnih premikov pri razumevanju različnih taksonomskih stopenj posredovanja, preverjanja in vrednotenja znanja.