SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

 

 

Člani strateškega tima

 • Neja Markelj - vodja tima
  Petra Čalić
  Polona Drenik Trop
  Alenka Gorjan
  Mojca Novoselec
  Tina Petkovšek

 

Načrt strateškega tima za šolsko leto 2013/14

V projekt EUfolio smo se vključile, ker menimo, da prinaša dodatno kvaliteto pouku ter omogoča nadgradnjo dela in osebno rast tako dijakov kot sodelujočih učiteljev. V današnjem času so za kvalitetno življenje in delo zelo pomembne določene veščine, ki jih ljudje razvijamo več mesecev, let. Zato je potrebno te veščine individualno spremljati, preverjati, če smo na pravi poti do cilja in se usmerjati proti cilju. Vse to elektronski listovnik omogoča.

V tem šolskem letu smo se odločile, da bomo poleg formativnega spremljanja in razvijanja samorefleksivnih veščin pri dijakih dale poudarek tudi na razvoj ustvarjalnosti kot ene izmed ključnih veščin 21. stoletja. V splošnem smo načrtovale, da dijaki v tem šolskem letu:

-        spoznajo sebe in svojo osebnost, svoje dobre in šibke strani;

-        spoznajo pomen spremljanja lastnega razvoja;

-        se naučijo prepoznati dobre in slabe lastnosti, navade, odločitve;

-        se naučijo načrtovati, vrednotiti in usmerjati lasten razvoj;

-        razvijajo kritično vrednotenje znanja, sposobnosti, spretnosti in osebnostnih lastnosti drugih in sebe;

-        se naučijo sprejeti odgovornost za svoj uspeh/neuspeh;

-        razvijajo spretnosti samoregulacije lastnega vedenja, znanja in spretnosti;

-        razvijajo spretnosti podajanja, sprejemanja in vrednotenja povratnih informacij;

-        razvijajo kritično presojanje virov, idej, ponudbe različnih ponudnikov na trgu, kvalitetno oblikovanje strokovnega besedila ter podajanja strokovnih informacij;

-        se naučijo kritično ovrednotiti različne ideje;

-        znajo izdelati svoj portfolio,

-        razvijajo ustvarjalnost pri različnih aktivnostih;

-        predstavijo sebe na ustvarjalen način.

Na začetku smo članice tima začele uporabljati e-listovnik pri svojem delu individualno, vsaka pri svojem predmetu, med šolskim letom pa smo se začele povezovati tudi medpredmetno, kar omogoča še višjo kakovost izvajanja pouka. V naslednjem šolskem letu želimo stopnjo medpredmetnega povezovanja še povečati.