OŠ Milana Jarca

OŠ Milana Jarca Ljubljana

 tim MiranJarc

 

Člani strateškega tima

  • Suzana Cvirn Guček,

  • Daniela Potochnik,

  • Anka Novak Ćehajić,

  • Tone Krajnc

 

Načrt strateškega tima za šolsko leto 2013/14

Projektni tim EUfolio OŠ Mirana Jarca ga sestavljajo učitelji Anka Novak Ćehajić, Daniela Potochnik, Suzana Cvirn Guček in Tone Krajnc, ki e-Listovnik uporabljajo v 7. b in 9. b oddelku.

Specifika tima OŠ Mirana Jarca je medpredmetno povezovanje učencev 9. razreda pri slovenščini in angleščini. Učenci 7. razreda uporabljajo spletno učno orodje Mahara pri angleščini in pri pouku domovinske in državljanske vzgoje in etike.

Učenci uporabljajo orodje Mahara za učenje, v svoje “mape” e-Listovnika vnašajo dokumente, ki nastajajo ob učenju, ob tem pa razvijajo veščino komuniciranja in sodelovanja. Pri projektu učenci sodelujejo v manjših skupinah in utrjujejo ter preverjajo svoje znanje. S pomočjo konstruktivne kritike svojih kritičnih prijateljev izboljšujejo izdelke in pri tem postajajo bolj odgovorni do lastnega dela, do dela kritičnega prijatelja in skupine. Učenci vedo, da so sami odgovorni za svoje delo in dosežke in se zavedajo, da lahko z organiziranim načrtovanjem svoj uspeh izboljšajo. 

 

Opis dela pri projektu Eufolio na naši šoli (opis na spletni strani šole):

Pri projektu učenci sodelujejo v manjših skupinah in utrjujejo ter preverjajo svoje znanje. S pomočjo konstruktivne kritike svojih kritičnih prijateljev izboljšujejo izdelke in pri tem postajajo bolj odgovorni do lastnega dela, do dela kritičnega prijatelja in skupine. 

V projektu sodelujejo štirje učitelji (Anka Novak Ćehajić, Daniela Potochnik, Suzana Cvirn Guček in Tone Krajnc), ki e-listovnik uporabljamo v 7. b in 9. b oddelku.

Učenci 9. razreda pri slovenščini in angleščini orodje Mahara uporabljajo za učenje, v svojo “mapo” eListovnika vnašajo dokumente, ki nastajajo ob učenju, ob tem pa razvijajo veščino komuniciranja in sodelovanja. Tako se npr. učijo v skupini oz. v parih, podajajo kritično povratno informacijo svojim sošolcem, na podlagi njihovega mnenja popravljajo svoje izdelke, s pomočjo vodenih nalog povezujejo znanja obeh predmetov in s tem širijo svoje znanje.

Učenci 7. razreda uporabljajo spletno učno orodje Mahara pri angleščini in pouku domovinske in državljanske vzgoje in etike. V svojo datoteko eListovnika vpisujejo svoje cilje, načrte in strategije učenja, načrtujejo, kako bodo izvedli svoje delo in prilagodoit svoj čas tako, da imajo čas za razvedrilo in učenje ter sledijo svoj in napredek ostalih učencev... Učenci bodo razvijali veščino sodelovanja in komuniciranja v razredu in prek uporabe IKT-ja, bodo sodelovali pri zastavljanju ciljev posameznih nalog, bodo ocenovali svoje delo in delo svojih sošolcev ter razvijali kritično mišljenje in nenazadnje bodo izboljševali svoje znanje angleščine in etike. Vedo, da so sami odgovorni za svoje delo in dosežke in se zavedajo, da lahko z organiziranim načrtovanjem svoj uspeh izboljšajo. Učenci in učenke sproti dokumentirajo svoje delo in dosežke. Pomembno je, da razvijao veščine, ki krepijo lastnosti, kot so; samokritičnost, sistematičnost, načrtovanje, samovrednotenje …

Pri pouku etike je poleg omenjenega predvsem pomembno, da učenci in učenke ozaveščajo svoje ideje, stanja in razvijajo svoje sposobnosti za socialne stike, ko se poglabljajo v vsebine, ki jih obravnavamo pri pouku DKE, da se navajajo samostojnega dela in oblikovanja lastnih mnenj, povečujejo stopnjo tolerance do nasprotnih mnenj, se učijo kreativnega dialoga, upoštevanja argumentov ...