OŠ Miška Kranjca Ljubljana

OŠ Miška Kranjca Ljubljana

 Projektni-tim--OSMK

 

Tim šestih učiteljic prakticira uporabo eListovnika v 7. razredu pri petih predmetih (matematika, slovenščina, tehnika in tehnologija, zgodovina in državljanska in domovinska kultura ter etika), delo z učenci z učnimi težavami, pa spremlja pri vseh predmetih šolska psihologinja. Le-ta se z učenci sistematično pogovarja tudi o učinkovitih načinih učenja ter o pomenu načrtovanja učenja in samorefleksije za učence.

Cilj uporabe eListovnika ni samo učenje na daljavo, ampak izvajanje različnih dejavnosti učencev v času pouka ali pri delu doma s poudarkom na delu z viri ter sprotnem spremljanju znanja učencev. Raziskujemo tudi možnosti učenja in sprotnega spremljanja znanja v eListovniku. Za pozitivnega ocenjujemo forum v eListovniku kot tisto orodje sprotnega spremljanja, prek katerega bi se učenci med seboj pogovarjali tudi o problemih in izkušnjah, povezanimi z učenjem. Dodana vrednost, ki jo vidimo pri eListovniku, je možnost deljenja Pogleda z učiteljem, ki učencu lahko poda takojšnjo povratno informacijo v obliki komentarja. Učenci lahko s pomočjo objav nalog in delitve Pogleda tudi med seboj kritično prijateljujejo. Vse to omogoča učencu razmislek o lastnem učenju in ga načrtno ter sistematično usmerja k izboljšanju šibkih področij v procesu učenja.

Projektni tim EUfolio Osnovne šole Miška Kranjca

Člani strateškega tima

 • Tatjana Grad Grošelj

 • Končala sem študij psihologije. Moje prvo delovno področje ni bilo povezano s psihologijo, saj sem bila zaposlena v administraciji. Kljub temu pa mi je to delo prineslo nekaj delovnih izkušenj, saj bilo to pritožbeni organ, kjer sem imela veliko opravka s strankami.

  Kasneje sem poučevala psihologijo v srednji šoli. Srečala sem se s prvimi preizkušnjami, ki jih pred učitelja postavljajo mladi.

  Kmalu sem se zaposlila kot svetovalna delavka na osnovni šoli. To delo opravljam še danes, saj mi je zelo všeč. Delo je pestro in se tudi vseskozi spreminja. Zato se je potrebno nenehno izobraževati, dopolnjevati svoje izkušnje in znanje. Razni seminarji me navadno napolnijo z novo energijo in voljo do dela.

  Projekt EUfolio mi povzroča kar nekaj težav. Najprej je tu tehnologija, ki je ne obvladam tako dobro kot mlajši kolegi. Poleg tega je projekt bolj uporaben za učitelje kot za svetovalne delavce. Skušam narediti kaj uporabnega, potem pa učenci ne izpolnijo svojih obveznosti, saj ne poučujem nobenega predmeta. Program se mi zdi uporaben za učence, ki so dolgotrajno bolni. Na šoli se mi zdi dobro, da smo zelo sistematično začeli uvajati in ozaveščati nekatere bralne učne strategije. Sta pa projekt eListovnik in tudi orodje Mahara precej razvejana, tako da včasih človek izgubi osrednji namen. Dosedanje izkušnje kažejo, da vsakršno znanje, ki ga človek pridobi, posameznika obogati in ga človek lahko prej ali slej uporabi pri svojem delu. Upam, da bo tako tudi z eListovnikom. 

 •  

  Tatjana Kreč

 • Ime mi je Tatjana Kreč in sem učiteljica zgodovine na Osnovni šoli Miška Kranjca v Ljubljani. V šolskem letu 2013/2014 sem se vključila v projektni šolski tim za delo v eListovniku. Prav tako sem vključena v projekt Formativnega spremljanja.

  Delo učiteljice opravljam že več kot trideset let. V tem obdobju sem doživela že veliko sprememb na področju učnih načrtov, metod dela in seveda uvedbe devetletne osnovne šole. V šolstvo so bile uvedene številne novosti, ki jih prinašajo sodobni pristopi v izobraževanju. Spremenil se je družbeni odnos do osnovnega izobraževanja, pa tudi sama vzgoja otrok. V tridesetletnem poučevanju se prepustiš določeni rutini, ki pa seveda ne zdrži vseh teh sprememb. Kako se spopasti z nezainteresiranostjo otrok? Kako jih motivirati, da bo znanje postalo za njih največja vrednota?

  Vsak dan znova ugotavljam, da sem še vedno rada učiteljica in da skušam probleme reševati s pozitivnim odnosom predvsem do učencev. Čeprav sem malo »staromodna« v pogledih na vzgojno izobraževalni proces, sem se pripravljena učiti novih pristopov učenja in jih uvajati v svoj pouk.

  V vsem tem obdobju sem nadgrajevala svoje znanje na različnih izobraževanjih in s prebiranjem literature. Velika motivacija za delo so mi tudi učiteljice s krajšim stažem poučevanja, saj v moje delo prinašajo svežino, nove oblike in metode dela, vključevanje v projekte in nove ideje. 

  Tudi z vključitvijo v projekt EUfolio vidim prednosti v poteku pouka za učence. Za njih predstavlja večjo motivacijo in samostojnost pri delu. Spodbujam njihovo medsebojno sodelovanje. Pričakujem, da bodo v tem dveletnem ciklusu projekta znali realno določati svoje cilje in strategije za doseganje le teh. Spodbujala bom njihovo vedoželjnost.

  Seveda se moram tudi sama spopasti z orodji eListovnika. Pomeni mi nov izziv. Ugotavljam, da se velikokrat težko spopadam z vsem, kar prinaša ta projekt. Verjamem pa, da bom ob spodbudi ostalih kolegic v timu osvojila novosti, ki jih ta projekt prinaša.

 •  

  Mojca Žvokelj

 • Težko je napisat nekaj o sebi, a vendar. Po poklicu se učiteljica matematike, fizike in naravoslovja. V osnovni šoli, kjer sem zaposlena, učim in se pustim učiti. V poklicu, ki ga opravljam z veseljem in v vsakdanjem življenju se skušam držati treh pravil: biti poštena, spoštovati druge in ne storiti drugemu, nič takega , kar ne želim, da oni storijo meni. Po večletnih izkušnjah poučevanja sem ugotovila , da mi poleg kančka sreče, prinese tudi veliko zadovoljstvo naložba v znanje. Zato svoje poslanstvo razvijam tako, da načrtno , sistematično sprejemam in osvajam nove veščine.

 • Sonja Bregar Mazzini

 • »Nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti še boljši« ‒ to je moto, ki se ga držim že ves čas poučevanja zgodovine in državljanske in domovinske kulture ter etike. Prepričana sem, da mora učitelj vedno znova iskati poti, s katerimi učence navduši nad predmetom, ki ga poučuje in jih motivira za delo, hkrati pa z iskanjem ustreznih didaktičnih pristopov skrbi za lasten profesionalni razvoj.

  Zavedam se, da so današnje generacije drugačne od generacij, ki sem jih poučevala v prvih letih svoje službe. Če je bila  pred več kot desetimi leti ura zgodovine v računalniški učilnici z uporabo interneta nekaj posebnega in za učence navdušujočega, danes temu ni več tako. Sodobna tehnologija je že nekaj povsem samoumevnega, zato je treba poiskati v povezavi z uporabo le-te, nove izzive. Morda je med temi izzivi tudi eListovnik? To je tudi eden izmed razlogov, da sem se s kolegicami prijavila v projekt EUfolio.  Sodelovanje v projektu poleg uporabe sodobne tehnologije vključuje tudi druga področja, ki jih po korakih in sistematično uvajam v pouk (na primer formativno spremljanje).

    Kristina Novak 

Sem Kristina Novak, rojena 29.03 1984, v Ljubljani. Prihajam iz šest članske družine, ki je locirana na podeželju, kjer imam dva bližnja soseda in nekaj bolj oddaljenih sosedov. Mladost sem preživela v navdihu z naravo, saj smo z družino večkrat proste dneve in počitnice preživeli visoko v gorah. Da bi ostala v stiku z dogodivščino narave in jo še vedno raziskovala, sem postala skavtinja. Še danes kot voditeljica skavtov, mladim pomagam pri odkrivanju narave, učenju preživetja v naravi in medsebojne odgovornosti in preživljanje dneva brez elektronskega sveta.

 Po končani osnovni šoli, kjer sem uživala pri pouku tehnike, narave in  gospodinjstva, sem se odločila za gimnazijo v Kamniku. Leta norosti so bila pestra, polna težkih predmetov in zahtevnih učiteljev, ki so zahtevali nekaj, kar res ne bom nikoli potrebovala v življenju! Uživala sem le pri kemiji in fiziki, kjer smo v laboratoriju poskušali ustvariti novo znanost. Po ocenah profesorjev, nam ni uspelo! Po uspešno zaključeni maturi sem se vpisala na pedagoško fakulteto, smer matematika in tehnika. Tam je bila vsaka še tako majhna učilnica za nas »pridne« študente prevelika. Najraje sem se zadrževala v kleteh fakultete, kjer je bila delavnica in sem poleg rednega dela, včasih ustvarila še kakšen poseben pripomoček, ki sedaj pride prav.

Še vedno rada zahajam v gore, seveda pa je naša dežela postala že premajhna, zato jih z veseljem obiskujem tudi čez mejo. Premamila me je tudi narava in pokrajina »drugih« onkraj oceana. Tako s sestro vsako leto pobegneva iz vsakdanjega vrveža, si vklopiva možgane na »off« in pot pod noge.

Veseli me, da sem izbrala poklic, kjer lahko ne samo teoretično ampak tudi praktično učencem podam novo znanje. Uživam v urah, ko ustvarjamo iz materialov in uživam, ko lahko svoje  izkušnje življenja podam  učencem.  Kot je zapisal Einstein: »Poglej globoko v naravo in vse boš bolje razumel!« 

   Darka Hlaj

Ime mi je Darka Hlaj in poučujem slovenščino v OŠ Miška Kranjca v Ljubljani. Poučujem nekaj več kot 20 let, saj sem bila vmes zaradi družinskih razmer zaposlena kot tajnica krajevne skupnosti, in sicer deset  let. V teh desetih letih sem ugotovila, da pogrešam poučevanje bolj, kot sem mislila, zato sem se takoj, ko je bilo mogoče, ponovno zaposlila v osnovni šoli.

Poučevanje mi je že od nekdaj bilo izziv, posebej pa še vse novosti, ki jih je v zadnjem času kar precej.

Tako sem se vključila v spletno učilnico in poizkušam delati tudi z i-tablo, ki jo imam v razredu. Moram priznati, da moram vložiti kar precej truda, da se prebijem skozi vse ukaze, ki jih od mene zahteva program. Vendar pa je za učence to nekaj, kar radi delajo in tako s pridom izkoriščamo tudi že ponujene naloge.

V projekt  EUfolio sem se vključila takoj ob začetku. Nisem še vsega osvojila in glede na trenutno zdravstveno stanje, ko zaradi oči ne smem več  toliko gledati v ekran oz. monitor, mislim, da bo vse skupaj potekalo še bolj počasi in še bolj težko. 

Prepričana sem, da prav slovenščina ponuja veliko možnosti za delo v Mahari, čeprav vsega še nisem preizkusila.

Poleg poučevanja zelo rada spodbujam učence k raziskovalnemu delu in se ukvarjam tudi s kulturnim programom, ki ga izvajamo v šoli.  Učenci so za svoje delo dobili nekaj priznanj, posredno pa tudi jaz kot mentorica, vendar mi je največja nagrada, ko je delo temeljito in dobro opravljeno, tudi če ne dobi posebnega priznanja.

Načrt strateškega tima za šolsko leto 2013/14

 

PDF