OŠ Logatec

 OŠ 8 talcev Logatec

 

Članici projektnega tima

os8 clanici

  • Bojana Breznikar, šolska svetovalna delavka, vodja tima
  • Elizabeta Žabkar, učiteljica matematike in tehnike

Izzivi razvojnega e-listovnika

os8 listovnik

  • tehnični vidik (ni bilo enostavno)
  • raziskovati konkretne možnosti njegove uporabe v šolskem polju na področju matematike, tehnike in pri karierni orientaciji
  • zavihek Moje učenje - Razviti, izdelati konkretne primere uporabe za (samo)načrtovanje, (samo)spremljanje in (samo)vrednotenje razvoja učencev na izbranih področjih
  • Raziskati, kako biti pri tem ustvarjalen in spodbujati k ustvarjalnemu razmišljanju in delovanju učence
  • Izkušnje z E-listovnikom evalvirati

os8 ustvarjalnost