IV. OŠ Celje

IV. OŠ Celje

Člani projektnega tima

  • Nataša Lemež - vodja tima
  • Jelka Hribernik
  • Simona Zobec
  • Ana Majcen
  • Ivanka Federnsberg Turinek
  • Helena Čuvan

 

oscelje

 

Predstavitev šolskega projektnega tima

Obena dežela, ne mejstu ne gmajna, ne mogo prez šul, prez šularjev inu prez vučenih ludi biti. Tu vsaki zastopni človik more lehku zastopiti.

                                                                                    (P. Trubar)

 

Zato smo tu. Že 52 let. Mi vsi, kolektiv IV. osnovne šole Celje z učenci in učenkami.

Sodelovali smo in še sodelujemo v številnih šolskih in izvenšolskih projektih. Prizadevamo si za vsestransko modernizacijo šole, kot jo zahteva 21. stoletje – za ohranitev kakovosti in ugleda, dobrih medsebojnih odnosov, za avtonomnost, ustvarjalnost, odprtost, za znanje za življenje.

V želji, da smo v koraku s časom, smo se pridružili projektu E-listovnik, kjer se članice projektnega tima skupaj z učenci učimo in rastemo na področju uporabe sodobne IKT tehnologije.

Za letošnje leto smo izbrale veščino Sodelovanja in komuniciranja, saj smo začutile, da so na tem področju izbrani učenci najšibkejši.

V projekt so vključeni učenci 6. a razreda. Učenci uporabljajo spletno učno okolje Mahara pri slovenščini, naravoslovju in matematiki.

Pri slovenščini s pomočjo novega učnega okolja obravnavajo domača branja, pri naravoslovju delajo projektno nalogo Drevo v treh letnih časih, pri matematiki pa se spopadajo z izbranimi poglavji iz aritmetike in geometrije.